Revisor i Göteborg håller koll

Att driva företag är något som många drömmer om och när du når en viss storlek så har du ett krav på att din redovisning måste revideras av en auktoriserad revisor i Göteborg. Större frihet och mer ansvar är något som både lockar och utmanar. Det är väldigt många siffror att hålla reda på, men var inte rädd!  En revisors uppgift är i huvudsak att granska verksamheters ekonomi och se till att redovisningen stämmer. En revisor kan också stötta verksamheten i Göteborg i att fatta bra beslut som berör ekonomin, granska styrelsens arbete eller ställa ekonomiska prognoser.

Revisorns tre viktigaste uppgifter:

  • Granskar redovisning.
  • Förbättrar rutiner.
  • Hjälper till med frågor som berör företagets ekonomi.

Varför anlita revisor i Göteborg?

Det kan löna sig att byta revisor då ingen revisor är den andre lik. Bättre tips kring gällande regelverk och med coachande förhållningssätt kan verkligen göra underverk för företag i alla storlekar. En underskattad revisor Göteborg sägs vara väldigt duktig och det är mycket som tyder på att det stämmer.

Kan jag sköta bokföringen själv?

Sedan revisionsplikten till viss del avskaffades för några år sedan kan mindre företag sköta bokföringen själva. Även om du som näringsidkare väljer att ta över en viss del av revisorns arbete så är det väldigt bra att ha ett bollplank som kan lagar och regler. Den företagare som vill ingå större finansiella avtal tjänar i regel på att ha en revisor bakom sig eftersom det tyder på en välskött ekonomi.

En revisor ska ha gått sex års utbildning, varav tre år teori och tre år praktik under handledning av en annan revisor. Det finns tveklöst mycket att lära sig av den erfarenheten. I Göteborg finns många företag som ägnar sig åt revisioner och det är självklart svårt att hitta rätt. Kolla gärna upp om du hittar någon som väcker förtroende och har erfarenhet av just din bransch. Det kan vara till hands vid andra tillfällen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *