Homosexualitet

Denna artikel handlar om de kristna som har ett problem med homosexualitet, vilket inte är ett problem för alla kristna idag.

Låt säga att gud är allsmäktig. Man säger att det är Gud som har bestämt att man är man eller kvinna. Man säger att Gud älskar en och att man skall acceptera sig själv som Gud har skapat en. Är man duktig på musik är det en gåva från Gud. Är man duktig tavelmålare är detta en välsignelse från Gud.

Får man bestämma vilket kön man har? Får man bestämma vilka föräldrar man har? Får man bestämma i vilket land man är född?

Man säger i vissa kristna kretsar är att homosexualitet är något som folk väljer. Problemet är att det i extrema kristna och muslimska kretsar finns folk som är homosexuella. Om man vet att man blir utstött eller t.o.m. dödad av att vara homo, varför väljer man då att vara det? Kan man då inte välja att bli hetero

Det finns nioåriga barn som växer upp i extrema kristna kretsar som säger till sina föräldrar att de känner dragning till samma kön. Varifrån har dom lärt detta?

En del kristna säger att man får vara homo, men att man inte får leva ut det. Men skulle man ställa upp på detta själv? Skulle man själv vilja bura in sin sexualitet och aldrig praktisera den någon gång? Eller att aldrig ha någon att dela livet med? (Allt handlar inte om sex som det ofta blir när man pratar om homosexualitet)