Hjälper bön?

Många kristna säger att Gud svarar på deras böner. Det kan t.ex. vara att man har hittat en livspartner eller att Gud har hjälp till i en svår situation. Man hör även ibland att vissa hjälper Gud i vardagen hela tiden, gud hjälper till att hitta borttappade pennor etc. Men många människor som inte ber hittar också borttappade pennor och många har en livspartner. Hur vet man att Gud har varit med? Det mesta som kristna vittnar om kan ges naturliga förklaringar. Ibland kommer det upp bönesvar som verkar för bra för att bortförklara, dock är det oftast omöjligt att verifiera dessa.

Låt oss säga att gud svarar de kristna. Gud är med de kristna i det stora och det lilla. Låt oss samtidigt se världen i stort. Varje dag så svälter människor, barn föds in i prostitution etc. Många ber till Gud i kriser. Det verkar som om den kristna guden är mer intresserad av att hjälpa kristna att hittar pennor och livspartners än att svara på böner från människor som svälter ihjäl?

Kan man inte på något sett testa om bön fungerar? Man har visat många gånger genom vetenskapliga tester att mycket av New Age är humbug. 2006 gjordes ett test på en människa med övernaturliga krafter. Man hade tagit fram dagböcker som den magiska personen skulle känna på och sedan skulle den magiska människan säga om det var en man eller kvinna som hade skrivit dagböckerna. Testet visade att vem som helst kunde gissa lika bra eller dåligt, inga övernaturliga förmågor kunde bevisas (för mera info, kontakta på Vetenskap och folkbildning). Dessa tester brukar kristna tycka är bra och man tycker att det är konstigt att inte New Age tar till sig fakta. New Age har många bortförklaringar till dessa, det är fel på testet eller så ville man inte visa för stunden att man hade några övernaturliga krafter. Man säger även att man själv har upplevt det övernaturliga och vet att det är sant. Finns det några liknande tester man har gjort på kristna som ber? Vad visar dessa tester i så fall?

2006 publicerades ett test om bönens kraft. Det var en sk. STEP-studie (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer). Studien betalades av John Templeton Foundation. 1800 personer som hade genomgått bypassoperation var med i testet. Man delade in personerna i tre grupper, 600 i varje. En grupp fick inga förböner, en annan grupp fick förbön men fick inte veta om det. Den tredje gruppen fick veta att natten innan operationen så skulle människor börja be för dem och sedan skulle de få förbön i 14 dagar.

Förebedjarna som bad att operationen och allt som det innebär skulle bli lyckad kom från tre olika kristna grupperingar. Vad blev resultatet?

För gruppen som inte fick någon förbön och för gruppen som fick förbön men inte fick kännedom om det blev det ingen statistisk skillnad. Den tredje gruppen som fick förbön och fick reda på det fick sämst resultat. Vad orsaken till detta är vet man inte riktigt, man sa att det behövs mera studier. Man kan fråga sig om det var så att man i den tredje gruppen kände mera press på sig att bli frisk och den negativa pressen gjorde att man blev mera sjuk.

Studien som gjordes är den största hittills och den visar att förbön inte hjälper. Vad säger kristna om detta? I likhet med New Age har man en uppsjö med bortförklaringar. Fel på studien? Fel förebedjare? Fel tro? Man skall inte utmana Gud (då utmanar kristna Gud hela tiden när dom ber om en massa saker…) Den största bortförklaringen är att man själv har varit med om bönesvar och mött Gud och vet att det är sant. New Age-anhängare och människor som har blivit kidnappade av utomjordingar brukar säga det också…

Det verkar som om man har en uppfattning så är man inte så benägen att ifrågasätta sin uppfattning och villig att ompröva den och därmed ändra uppfattning. Om gud skulle dö skulle väldigt få kristna acceptera detta och man skulle fortsätta som vanligt och gå i kyrkan.

Låt oss säga att man ber, kanske för att man önskar något eller att man vill behaga gudarna. Sedan får man reda på att bön är meningslöst och har ingen verkan, skulle man då sluta att be?