Helvetet, är det rimligt att tro på det?

Uppväxtmiljön

Den miljö man växer upp i påverkar vilken religiös föreställning man har. Att man byter religion som vuxen är ovanligt. De flesta som är religiösa säger att de har blivit det av fri vilja. Varför är det inte så många i Saudiarabien som då väljer att bli Asatroende. Varför är det inte så många judar i Israel som väljer att bli shia-muslimer? Vad man tycker är tyvärr i mångt och mycket en produkt av den tid som råder. Är man född i ett hem där man inte tror på någon gud är det sannolikt att man kommer att gå i samma spår som sina föräldrar. Människan verkar inte så benägen att ifråga sätta det system som man är uppväxt i. Samma sak gäller politiskt. Röstade du på samma block som din föräldrar?

Uppfattningar är något som man omedvetet ärver av sin omgivning. Ibland tycker man att andra kulturers mat inte smakar bra för man är ovan vid det. På samma sätt tycker man att andra religioner kan vara konstiga för man är ovan. Det är nonsens när du stöter på en människa som har samma religiösa uppfattning som sina föräldrar och han/hon säger han/hon har valt sin tro själv. Skulle han haft andra föräldrar med en annan religion skulle även hans religiösa uppfattning vara annorlunda.

En del religiösa tror att endast de kommer att komma till himlen, resten skall till helvetet. Är det rimligt att en gud kastar folk i helvetet för att man har fel föräldrar? Man brukar inte få välja föräldrar! Är guden orättvis så är det rimligt. Men om gud är orättvis så ligger nog de som trott på rätt religion risigt till också. Guden kan få för sig att kasta människor som tror rätt i helvetet också (han är ju orättvis). Tänk även på dem som har blivit behandlade felaktigt av den rätta religionen, de kommer att hata den. Om det finns en gud som är god, rättvis och allsmäktig är det då rimligt att han enbart ger vissa religiösa tillträde till himlen?

Vissheten i himlen om helvetet
Om man i himlen vet om att folk plågas i helvetet kommer det att bli en plåga för de heliga i himlen. Det kommer att bli ett helvete att komma till himlen också. Tänk att veta att ens barn i denna stund vänder och vrider sig i plågor och man inte kan göra något. Hur skall man kunna uthärda sådant? Det skulle gå om de heliga blev drogade och likgiltiga. Är det rimligt att gud drogar de heliga? Är medlidande och medmänsklighet endast något som människan på jorden kan känna, är det så oheligt så att det försvinner i himlen?

Skulle du klara av att veta att din älskade kommer att plågas i evigheter?

Tankeexperiment om att plåga
Tänk dig att den käraste som du vet sitter framför dig. Det kanske är din fru, ditt barn, en vän eller något annat. Tänk dig den värsta tortyr som du har sett eller hört om. Plåga sedan din älskade i tio minuter med denna tortyr. Hur skulle du må? Om man inte är helt känslomässigt störd skulle man må dåligt. Tänk sedan att du gör det i en timme, en dag, tio år osv.

Låt oss anta att gud älskar alla människor. Hur skulle han kunna klara av att plåga oss oändligt länge? Är vår sympati och empatikänsla något som inte gud har? Är våra empatikänslor något djävulskt? När vi tycker synd om svältande barn kanske vi gör orätt? Gud kanske inte bryr sig om de svältande barnen? Skulle du klara av att plåga din älskade i evigheters evigheter?

En ändlig överträdelse med en oändlig verkan
Om du cyklar utan ljus en kväll så kanske du får böter av polisen. Tänk om samhället dömde dig till livstids fängelse enligt amerikansk modell? Om fallet skulle vara sådant skulle du tycka att det inte var rimligt.

Vårt liv på jorden är begränsat till ett antal år, vi kommer att dö. Att ge ett evigt straff för ett tidsbegränsat fel är enligt vårt förnuft inte rimligt. Skulle du spärra in en människa på livstid för att han/hon inte har cyklat med belysning en kväll?

Att tro rätt
Tänk dig att du jobbar i en fabrik. Fabriken tillverkar brädor. I fabriken finns det många avdelningar men nu tittar vi på 4 stycken. Vi kallar avdelningarna för A, B, C och D. Den här fabriken har varit igång i många år. Mitt i fabriken står det en staty. En del tycker om den och andra gör det inte. De flesta har ställt sig frågan vem som gjorde statyn. Alla har haft olika åsikter. Genom åren har det blivit så alla i grupp A tycker likadant och detta fenomen gäller även grupp B, C och D. Ibland på fikarasterna blir det livliga diskussioner om statyn.

I grupp A tror man att Agda har gjort konstverket. De har hört talas om att hon levde för några hundra år sedan och var en duktig konstnär. Ingen i grupp A har träffat Agda.

I grupp B tror man att Erik har gjort statyn. En i gruppen känner en som känner en som har en kompis som vet att det var Erik som gjorde statyn. Ingen i grupp B har träffat Erik.

I gupp C tror man att det är syskonen Johansson som har gjort konstverket tillsammans. Syskonen Johansson är en gammal syskonskara som länge har varit konstnärligt aktiva. Grupp C tror att det måste vara flera som ligger bakom statyn för många andra komplicerade saker brukar vara konstruerat av flera personer och inte endast en. Ingen i grupp C har träffat syskonen Johansson.

I Grupp D har man inte något namn på konstnären/konstnärerna. De tror att det finns en eller flera konstnärer men de tycker att de andra kokar soppa på en spik. Gruppen har inte träffat Agda, Erik eller syskonen Johansson.

Personalavdelningen har märkt att det förekommer stöld av material i alla avdelningar. Man har märkt att det finns goda och onda människor i alla avdelningar. När nyanställda kommer så slussas de in i någon av de fyra avdelningarna. Efter några år så får den nyanställde samma uppfattning som de övriga i gruppen.

Tiden går och det håller på så här i år ut och år in. Plötsligt en dag så är det samling i matsalen. Chefen pratar lite och plötsligt stiger syskonen Johansson in. Syskonen Johansson säger att det var de som har gjort statyn. De säger att de som har trott att det var syskonen Johansson som gjorde statyn skall få en miljon kronor var. I nästa mening säger syskonen Johansson att de som inte trodde på syskonen Johansson skall avrättas. Poliser kommer in i lokalen och skjuter alla utan de som trodde på syskonen Johansson. De som trodde på syskonen Johansson ser detta och känner glädje för att de trodde rätt.

Skulle detta kunna hända på en fabrik? Skall en uppfattning om hur man tror eller inte tror på gud/gudar påverka framtiden? Är det inte bättre att försöka tro på saker som man vet än att tro på saker som det inte finns några bevis eller någon logik för? Som en person har sagt: “Det som man påstår utan bevis kan man också avvisa utan bevis”. Myten om helvetet finns det inga bevis för och då kan man avvisa denna myt utan bevis.