Elektriker Nacka

Nacka investerar i Elektriker

Nacka, som är hem för många arbetssökande elektriker har som kommun nu tagit ett aktivt val med att investera i dessa elfirmor. Bidraget som har tagit i kraft efter att ha legat på bordet handlar om att varje elfirma får ett bidrag för att kunna anställa ytterligare elektriker från Nacka. På så sätt hoppas kommunen att arbetslösheten hos elektriker som är boende i kommunen kommer att minska. I teorin så är denna lösning den mest optimala som säkerligen kommer att leda till att det blir en lösning på problemet. I praktiken så är det dock inte säkert att dessa elektriker plockas in över huvud taget, och om de plockas in så är det inte säkert att det inte enbart är på en projektanställning för att företaget ska undvika risken att ha för många elektriker vid plötslig lågkonjunktur. Kommunen har inte någon lösning på problemet om det är så att det är det som sker.

Vilka elektriker jobbar i Nacka?

Det finns många elektriker som arbetar i Nacka, vissa av dessa firmor utgår från området medan andra enbart tar sig an uppdrag i den. En av dessa professionella elektriker i Nacka som enbart arbetar i kommunen men samtidigt har sitt kontor i Nacka är Elkontakten. De har länge utfört olika typer av tjänster i kommunen till kunden utan att någonsin ha gjort någon missnöjd. Det som har varit företagets grundpelare under många års tid är att de alltid har fokuserat på kommunikationen med kunden.

Har de någon garanti?

De flesta elektrikerna i Stockholm har någon form utav garanti som garanterar kvalitén på arbetet. Elkontakten har även de en nöjd kundgaranti som säkerställer att de utför projekten rätt. Det är sådana saker som ses som små till en början, men som är av yttersta vikt för att man ska kunna locka så många kunder som möjligt.

Kontakta företaget direkt så återkommer de direkt med en kostnadsfri offert!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *